THÔNG TIN MÁY CHỦ


Phiên bản Season 6.3
Alphatest 13H:00 28/10/2019
Open Beta 13H:00 30/10/2019
MuOnline SS6.3 WebZen Autoreset – Keeppoint – Offactack
Giới Hạn Reset Theo Top 1
Game dễ chơi thích hợp cho người đi làm ít time Online
Liên Hệ 0968.160.197

MÁY CHỦ LORENCIA


Phiên bản Season 6.9
Exp Base x200
Exp Master x120
Drop 5%
Giới Hạn Reset KHÔNG
Tốc độ đánh Chuẩn Webzen
Tạo nhân vật Level 1 All Class

MÁY CHỦ LORENCIA


Phiên bản Season 13 Part 1-2
Exp Base x9999
Exp Master x200
Drop 20%
Giới Hạn Reset KHÔNG
Tốc độ đánh Chuẩn Webzen
Tạo nhân vật Level 1 tạo All Class